PBI Rybak - logo czarne

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” od 04-2019 do obecnie

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” od 04-2019 do obecnie


Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” od 04-2019 do obecnie

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II od 22-11-2017 do 31-05-2019

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II od 22-11-2017 do 31-05-2019


Firma Metrostav S.A.  -  „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II” obiekty PZS, WD-5 (podpory i ustrój nośny) – od 22-11-2017 do 31-05-2019

Budowa trasy północno – zachodniej obwodnicy miasta Płocka od 19-06-2017 do 30-11-2017

Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka od 19-06-2017 do 30-11-2017


Firma Skanska S.A.  -  Budowa trasy północno – zachodniej obwodnicy miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”  – roboty zbrojarskie i żelbetowe obiektów WD-6 oraz WK-1 – od 19-06-2017 do 30-11-2017

« z 2 »

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16 od 11-05-2017 do 27-10-2017

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16 11-05-2017 do 27-10-2017


Przedsiębiorstwo Usług Teletechnicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz MOST Sp. z o.o.  -  Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16 Zadanie 1: od początku opracowania w km 0+000 do km 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe) – roboty żelbetowe, wykonanie ustroju nośnego obiektu PZD-1A – od 11-05-2017 do 27-10-2017

« z 2 »
PBI Rybak budowa mostu - DK11 Poznań

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK11) w Poznaniu

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK11)


Firma Most Sp. z o.o. - Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK11) nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu - roboty żelbetowe wykonanie podpór pośrednich 1-6

PBI Rybak - budowa obwodnicy Jarocina

Budowa obwodnicy Jarocina 10.2016 do 01.2017

Budowa obwodnicy Jarocina od 10.2016 do 01.2017


Firma Budimex S.A. - Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 (kontrakt nr MPK:2S70) - Prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich WD-2, WD-11,WD-12, WD14 w okresie od 10.2016 do 01.2017

PBI Rybak - budowa drogi S8

Kontynuacja i przebudowa drogi S8 – odcinek Powązkowska- Marki Warszawa

Kontynuacja i przebudowa drogi S8 - odcinek Powązkowska- Marki Warszawa


PBI Rybak - budowa linii kolejowej E65

Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa – Gdynia LCS Iława

Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa - Gdynia LCS Iława

PBI Rybak - budowa autostrady A1

Realizacja Autostrady A1 odc. Rusocin – Nowe Marzy oraz odc. Nowe Marzy – Czerniwice

Realizacja Autostrady A1 odc. Rusocin - Nowe Marzy oraz odc. Nowe Marzy - Czerniwice


« z 2 »