Firma wykonuje następujące prace budowlane:


  • szalowanie, zbrojenie, betonowanie konstrukcji żelbetowych na obiektach mostowych oraz kubaturowych,
  • mury oporowe,
  • montaż reperów,
  • montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,
  • układanie krawężników mostowych,
  • układanie izolacji przeciwwilgociowej,
  • betonowania kap chodnikowych,
  • montaże i demontaże rusztowań,
  • roboty ziemne

Posiadamy niezbędne kwalifikacje oraz potencjał, a rosnące zaufanie Klientów pozwalają nam na wykonywanie coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych zadań. Doświadczenie, wysoka jakość robót i ich terminowe wykonanie to nasze atuty.