Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II od 22-11-2017 do obecnie


Firma Metrostav S.A.  -  „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II” obiekty PZS, WD-5 (podpory i ustrój nośny) – od 22-11-2017 do obecnie

Posted in Realizacje.